استخدام ۳۳۷ نفر در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار +نمونه سوالات