النصر در دربی ریاض حریف پرسپولیس را شکست داد و قهرمان شد