بهروان: در صورت موافقت استقلال با تغییر تاریخ دربی، این بازی و اختتامیه بانظم‌تر برگزار می‌شود