سقوط تیم پولادی و شجاعی در قطر/با پایان لیگ قطر آیا پولادی سربازی می رود؟