دهقان: هرگونه توافقی که بر اساس تهدیدات صورت گیرد الزام‌آور و مشروع نیست