گوگل‌پلی امکان پیش‌سفارش کاربران پیش از انتشار اپلیکیشن‌ها را فراهم کرد