مدیرعامل بورس کالای ایران خبرداد: امکان خرید محصولات پتروشیمی توسط مشتریان خرد در بورس کالا