نشست دوم روسای ارتش کشورهای عربی دوم و سوم خرداد در قاهره برگزار می‌شود