دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در دانشگاه ملایر برگزار می شود