دبیر انجمن خودروسازان: نعمت‌زاده گفت پول نداریم؛ بروید اموالتان را بفروشید