عملیات آزادسازی مناطق اطراف پالایشگاه بیجی از دست داعش به زودی آغاز خواهد شد