استیون جرارد: لطف هوادران چلسی بود که یک بار تشویقم کردند