نظری به کاپ خبر داد/فقط و فقط در روز جمعه مقابل پرسپولیس به میدان می رویم