محمدی: از دید آمریکا توافق هسته‌ای سکویی برای پرش به سمت پروژه براندازی در ایران است