سنگینی: از پیوستن ژیمناست کشورمان به تیم ملی ترکیه بی‌خبرم/ کسی که بی‌مهری کرده را معرفی کنند