پادشاه عربستان: هدف از عملیات در یمن تضمین امنیت منطقه است!