حجازی: خدا از کسانی که این بلا را سر استقلال آوردند نگذرد