راه درمان سکته مغزی و قلبی در طب اسلامی چیست؟/سفارشی که در شب معراج سه بار تکرار شد