تمایل آفریقای جنوبی به سرمایه‌گذاری در ایران/منتظر رفع تحریم‌ها نمی‌مانیم