ایزدی: هر کسی طلای مسابقات جهانی را کسب کند، می‌تواند سهمیه المپیک را به دست بیاورد