بارانی که با نماز آیت‌الله بهجت بارید/آیت‌الله بهجت شریعت و طریقت را طی کرد