مسابقات بین‌المللی قرآن نماد فرهنگ دینی و اسلامی است