احداث بیش از 20 درصد مجتمع‌های آموزشی توسط خیرین مدرسه‌ساز