نماینده مجلس: مشکل آب شش هزار و 500 روستای کشور حل می شود