مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت: قرارداد با همه مشتریان نفت ایران تمدید شد