همه ما دلواپس انقلاب هستیم اما نباید از دلواپسی به عنوان ابزار سیاسی استفاده شود