بلایی که پوشیدن کفش و صندل‌های پلاستیکی به سرمان می آورد