نشست «نقش ما، در افزایش کتابخوانی و رشد فکری جامعه» برگزار می‌شود