فاطمه روحانی: فقط به طلای مسابقات جهانی فکر می‌کنم