مختومه شدن پرونده‌ای با 60 کشته، زخمی، شاکی و زندانی