بابونه و اسطوخدوس، بهترین درمان‌های ناراحتی‌های پوستی