امکان پیش خرید کردن برنامه‌ها به گوگل پلی افزوده شد!