شهرام محمودی: با تمام توان در لیگ جهانی شرکت می کنیمتاکنون پاداش های لیگ جهانی سال قبل را نگرفته‌ایم