نکته ای که سرانجام مسئولان پخش تلویزیونی لیگ برتر یاد گرفتند