اختتامیه نخستین سوگواره از کرانه های کوثر برگزار شد