آخوندی تازه‌کار نیست که اشتباه می‌کند/ مردم پولشان را دادند، اما خانه نگرفتند