رحمانی فضلی: جا‌به‌جایی استانداران و مدیران امری جاری در تمام دولت‌ها است/فعلاً برنامه‌ای برای تغ