درمان زخم‌های بیماران دیابتی با پروتئین‌های پوست ماهی