رئیس‌جمهور فرانسه در کوبا/اولاند:کاهش تحریم‌ها کمک چشمگیری به اقتصاد کوبا می‌کند