حمله افراد ناشناس به پاسگاه نیروی انتظامی در بانه / یک سرباز وظيفه به شهادت رسید