سیتروئن در راه ایران / قالب شراکت سایپا و سیتروئن تا تابستان مشخص می شود