بیلد: مصاف بایرن و بارسا، سرنوشت گواردیولا را رقم می‌زند