آندو استقلالی است و دلش برای هواداران استقلال می‌سوزد