تل‌آویو باید اعلام کند که به عربستان بمب اتم می‌دهد!