قادریان: با دنده‌ای آسیب دیده مدال طلای آسیا را گرفتم