تخفیف ۵۰ درصدی کتاب‌ها در غرفه ویژه پیامبر رحمت(ص)