حدود ۷۰۰ دانشجو در دانشگاه علمی- کاربردی جهاد کشاورزی ارومیه و میاندوآب تحصیل می‌کنند