اجرای طرح اوقات فراغت آسمانی‏‎ها در 220 کانون مساجد زنجان