سقوط بزرگ‌ترین پایگاه نظامی النصره در القلمون/تأکید ترکیه بر عدم مداخله نظامی در سوریه