صلاحی: برای اکران فیلم‌ها باید سلایق جامعه را در نظر بگیریم